Voor een particuliere vastgoedbelegger zoeken wij garageboxen in voornamelijk Zuid-Nederland als belegging. Aaneengesloten blokken hebben de voorkeur, waarbij eventueel achterstallig onderhoud geen probleem vormt.

Mocht u een geschikte locatie weten, neem dan contact op per email of telefoon. Reacties worden altijd discreet en snel behandeld.