Een vastgoed transactie is voor veel bedrijven en zeker voor particulieren geen dagelijkse kost. Alleen al om die reden is een adviseur aan de zijlijn in veel gevallen wenselijk.

Daarnaast komen er in vastgoed deals veel specialismen bij elkaar: Zowel financiële als bouwkundige en commerciële aspecten moeten worden gewogen. 

Veel bedrijven, instellingen en particulieren hebben dan ook behoefte aan een ervaringsdeskundige die de zaken met een objectief oog kan overzien. Baudeloo Vastgoed kan daarin op een onafhankelijke manier ondersteunen.

Baudeloo Vastgoed is gespecialiseerd in de volgende diensten..:

  • aankoopopdrachten voor bouwgronden en beleggings-vastgoed
  • marketing vraagstukken met betrekking tot het aanbieden van (beleggings)vastgoed, zoals prijs- en publiciteitsstrategie 
  • second opinions m.b.t. waardebepalingen
  • opzetten en uitvoeren van technisch en financieel huurbeheer
  • interim management diensten